شماره ركورد :
23863
پديد آور :
نجفي، موسي، گردآورنده
عنوان :
سده تحريم تنباكو : (به مناسبت يكصدمين سالگرد قيام تحريم تنباكو فصل نوين تاريخ سياسي ايران)
شرح پديد آور :
به اهتمام موسي نجفي، رسول جعفريان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
229 ص.: مصور، نمونه
عناوين ديگر :
به مناسبت صدمين سالگرد وفات ميرزاي شيرازي
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
ايران -- تاريخ -- قاجاريان، 1193 - 1344ق. -- تحريم تنباكو، 1309ق. -- سالگردها , توتون -- قراردادها , ايران -- روابط خارجي -- قرن 13ق , ميرزاي شيرازي، محمدحسن بن محمود، 1230 - 1312ق
شناسه هاي افزوده :
پ جعفريان، رسول، گردآورنده , ع
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/0745
شمارة كاتر :
ن321س
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
مر^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت