شماره ركورد :
23854
پديد آور :
نجف زاده بارفروش، محمدباقر، گردآورنده
عنوان :
فرهنگ شاعران جنگ و مقاومت
شرح پديد آور :
پژوهش محمدباقر نجف زاده بارفروش
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1372 -
مشخصات ظاهري :
ج
فروست :
كيهان؛ 174
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
شاعران ايراني -- قرن 14 -- سرگذشتنامه , شعر فارسي -- قرن 14 -- مجموعه ها , جنگ ايران و عراق، 1359 - 1367 -- شعر , شاعران ايراني -- 1357 -
ردة اصلي :
8فا0
رده فرعي :
/8358
شمارة كاتر :
ن317ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
رضواني 1003^d// , fazel^d2003/03/18 12:20:51 , alipour^d2003/06/08 15:24:58 , s.hovsepian^d2007/12/05 10:27:04
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت