شماره ركورد :
23783
پديد آور :
نادري، نادر
عنوان :
<100 =صد> سوال اساسي رياضيات سوم راهنمائي
شرح پديد آور :
تاليف نادر نادري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
88 ص.: مصور، نمودار
عناوين ديگر :
عنوان روي جلد: 100 [صد] سوال اساسي رياضيات سوم راهنمائي شامل: حل و توضيح و انديشه هاي رياضي ...
موضوع :
رياضيات -- راهنماي آموزشي (راهنمائي) , رياضيات -- آزمونها و تمرينها (راهنمائي)
ردة اصلي :
510
رده فرعي :
/076
شمارة كاتر :
ن136ص
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت