شماره ركورد :
22984
پديد آور :
صدر، محمدباقر
تولد/وفات :
1931- 1979
عنوان :
ولايت از ديدگاه عقل و فطرت
شرح پديد آور :
[نوشته] محمدباقر صدر
مترجم :
ترجمه و پاروقي از مهدي آيت اللهي
غيره :
با مقدمه جعفر سبحاني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1353
مشخصات ظاهري :
123ص
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
ولايت , شيعه - تاريخ
شناسه هاي افزوده :
پ آيت‌اللهي، مهدي، مترجم , ع
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/452
شمارة كاتر :
ص477و
تاريخ :
1353
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت