شماره ركورد :
2286
پديد آور :
اينشتين، آلبرت، 1879 - 1955
عنوان :
فيزيك و واقعيت
شرح پديد آور :
نوشته آلبرت اينشتين
مترجم :
ترجمه محمدرضا خواجه پور
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1363
مشخصات ظاهري :
360 ص.: مصور، عكس
فروست :
دوره آثار آلبرت آينشتاين؛ 3
يادداشت :
حاوي 5 مقاله از اينشتين و مختصري از زندگينامه او
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [338] - 339
موضوع :
فيزيك , اينشتين، آلبرت، 1879- 1955- سرگذشتنامه
شناسه هاي افزوده :
خواجه پور، محمدرضا، مترجم
ردة اصلي :
530
رده فرعي :
/11
شمارة كاتر :
الف994ف
تاريخ :
1362
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , alipour^d2003/07/07 08:34:16 , faraz^d2003/09/28 10:43:35
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت