شماره ركورد :
22590
پديد آور :
كندري، مهران
عنوان :
فرهنگ و تمدن امريكاي ميانه (پيش از كلمب)
عنوان به زبان ديگر :
ص. ع. به انگليسي:Mehran Kondori: Pre-Columbian culture and civilization in Middle America.
شرح پديد آور :
تاليف مهران كندي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1369
مشخصات ظاهري :
373 ص.: مصور، نقشه، جدول
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [345] - 350
موضوع :
آمريكاي لاتين -- تمدن , سرخپوستان آمريكاي مركزي
شناسه هاي افزوده :
^aموسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي
ردة اصلي :
972
رده فرعي :
/800497
شمارة كاتر :
ك738ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2002/11/20 13:15:07 , fazel^d2003/03/10 14:22:54 , fazel^d2003/03/10 14:23:20 , rezvani^d2005/06/06 11:48:00
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت