شماره ركورد :
22542
پديد آور :
كلانتري، بهروز
عنوان :
گرامر جامع زبان انگليسي
شرح پديد آور :
تاليف بهروز كلانتري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1370
مشخصات ظاهري :
[562] ص.: جدول
عناوين ديگر :
پشت جلد به انگليسي:B. Kalantari: A comprehensive grammar of the English language
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [562]
موضوع :
زبان انگليسي -- دستور , زبان انگليسي -- دستور -- آزمونها و تمرينها
ردة اصلي :
425
شمارة كاتر :
ك627گ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت