شماره ركورد :
21784
پديد آور :
طاهرزاده، جلال
عنوان :
مكالمات روزمره آمريكايي
شرح پديد آور :
جلال طاهرزاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1337
مشخصات ظاهري :
196 ص.: مصور
عناوين ديگر :
همراه با متن انگليسي
يادداشت :
چاپ بيست و پنجم
موضوع :
زبان انگليسي - - كتابهاي درسي براي خارجيان- فارسي , زبان انگليسي - - مكالمه
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
428
رده فرعي :
/24
شمارة كاتر :
ط271م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فا^d// , rouhi^d2003/08/13 11:50:00
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت