شماره ركورد :
20710
پديد آور :
سلمان، ابوسعيداحمد
عنوان :
مقدمه اي بر فرهنگ وقف
شرح پديد آور :
تاليف و تحقيق ابوسعيداحمد بن سلمان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
[تاريخ مقدمه 1351]
مشخصات ظاهري :
171 ص
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زيرنويس
موضوع :
وقف , وقف- اصطلاحها و تعبيرها
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/372
شمارة كاتر :
س671م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
مر^d// , alipour^d2003/05/24 14:22:08 , alipour^d2003/05/24 14:27:34 , norouzi^d2004/09/21 13:19:44 , norouzi^d2004/09/21 13:20:09
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت