شماره ركورد :
20551
پديد آور :
صفائي حائري ، علي
تولد/وفات :
1330- 1378
عنوان :
رشد
شرح پديد آور :
نوشته علي صفايي حائري (علي- صاد)
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1397ق. = 1356ش.
مشخصات ظاهري :
32 ص.
فروست :
ديداري تازه با قرآن؛ 1
يادداشت :
چاپ دوم , اين كتاب توسط انتشارات ليله القدر با تعداد صفحات 58 منتشر شده است. ﴿ چاپ هشتم : 1387 ﴾
كتابنامه :
كتابنامه بصورت زيرنويس
موضوع :
قرآن و اجتماع , قرآن - اخلاق , تكامل واسلام
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/159
شمارة كاتر :
ص682ر
تاريخ :
1356
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d// , faraz^d2003/11/29 15:48:00 , k.doostan^d2009/05/12 11:03:51 , norouzi^d2009/05/12 12:29:30
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت