شماره ركورد :
19663
پديد آور :
طباطبائي، محمدحسين، 1281- 1360
عنوان :
ولايت نامه: ترجمه رساله الولايه مرحوم علامه طباطبائي ...
شرح پديد آور :
ترجمه همايون همتي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1366
مشخصات ظاهري :
116ص
عناوين ديگر :
عنوان اصلي: رساله الولايه
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
ولايت
شناسه هاي افزوده :
همتي، همايون، مترجم
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/83
شمارة كاتر :
ط379و
تاريخ :
1366
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فا^d// , mohamadinia^d2003/08/05 11:12:15
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت