شماره ركورد :
19471
پديد آور :
صحفي، محمد
عنوان :
قصه هاي قرآن: دوره كامل
شرح پديد آور :
محمد صحفي
ويرايش :
[ويرايش 2]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1371
مشخصات ظاهري :
2ج. در يك مجلد
يادداشت :
چاپ دوم اين ويرايش در سال 1379 منتشر گرديده
مندرجات :
مندرجات: ج.1.از آغاز خلقت تا هجرت خاتم انبياء.(ص) .- ج.2.از هجرت تا رحلت خاتم انبياء(ص)
موضوع :
قرآن- قصه ها , پيامبران
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/156
شمارة كاتر :
ص447ق
تاريخ :
1371
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d// , hamidi^d2003/12/30 15:21:30 , norouzi^d2004/08/23 13:06:16 , hamidi^d2008/11/02 09:04:34
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت