شماره ركورد :
18967
پديد آور :
^bسمينار راهنمايي و مشاوره (نخستين: 1372: تهران)
عنوان :
مجموعه مقالات اولين سمينار راهنمايي و مشاوره
عنوان به زبان ديگر :
ص. ع. به انگليسي: Abdollah Shafiabady: the first seminar on Guidance and Counseling
شرح پديد آور :
به كوشش عبدالله شفيع آبادي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1374
مشخصات ظاهري :
207 ص
فروست :
انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي؛ 100
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
راهنمايي آموزشي -- ايران -- كنگره ها , راهنمايي آموزشي -- مقاله ها و خطابه ها , راهنمايان آموزشي
شناسه هاي افزوده :
شفيع آبادي، عبدالله، 1322 - . گردآورنده
ردة اصلي :
361
رده فرعي :
/06
شمارة كاتر :
س753م
تاريخ :
1372
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d// , k.doostan^d2002/11/12 06:14:11 , alipour^d2003/06/30 11:38:50 , norouzi^d2005/06/08 08:48:22
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت