شماره ركورد :
18813
پديد آور :
سروش، نصرالله
عنوان :
فرهنگ اردو- فارسي
عنوان به زبان ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: Urdu persian dictionary
شرح پديد آور :
نصرالله سروش , حيدر شهريار نقوي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
646 ص
فروست :
انتشارات دانشگاه اصفهان؛ 216
يادداشت :
شماره ثبت 123089 در بخش مرجع نگهداري مي شود
موضوع :
زبان اردو- واژه‌نامه‌ها- فارسي
شناسه هاي افزوده :
پ شهريار نقوي، حيدر، 1304- , ع
ردة اصلي :
491
رده فرعي :
/4393فا
شمارة كاتر :
س498ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , k.doostan^d2003/10/05 07:34:00 , norouzi^d2003/10/26 15:07:06 , norouzi^d2003/11/22 12:23:25 , rezvani^d2006/01/16 15:18:54 , rezvani^d2006/01/21 09:09:06 , rezvani^d2007/04/28 09:48:47
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت