شماره ركورد :
18180
پديد آور :
رضوي، مسعود، گردآورنده
عنوان :
در پيرامون شاهنامه؛ با مقالاتي از محمود عباديان... [و ديگران]
شرح پديد آور :
به كوشش مسعود رضوي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1369
مشخصات ظاهري :
278 ص
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
فردوسي، ابوالقاسم، 329- 416؟ق. شاهنامه- نقد و تفسير , شعر فارسي- قرن 4ق.- تاريخ و نقد
شناسه هاي افزوده :
پ عباديان، محمود، گردآورنده , ع
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/21
شمارة كاتر :
ف473ش/ن‌ر
تاريخ :
1369
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
0625 khorasani ش^d//
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت