شماره ركورد :
17309
پديد آور :
ديويس، استنلي
عنوان :
مديريت فرهنگ سازمان
شرح پديد آور :
استانلي ديويس
مترجم :
ترجمه ي ناصر ميرسپاسي، پريچهر معتمدگرجي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
245 ص.: جدول
عنوان به زبان اصلي :
Managing corporate culture
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 245 و همچنين بصورت زيرنويس
موضوع :
فرهنگ سازماني , سازمان - مديريت
شناسه هاي افزوده :
ميرسپاسي، ناصر، مترجم
ردة اصلي :
658
رده فرعي :
/1
شمارة كاتر :
د992م
تاريخ :
1373
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , norouzi^d2005/09/14 15:38:52 , norouzi^d2006/04/17 15:55:59 , norouzi^d2006/09/05 09:14:17
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت