شماره ركورد :
156199
پديد آور :
زماني، اكبر
تولد/وفات :
1333 -
عنوان قراردادي :
كنز الحساب في خلاصةالحساب فارسي. شرح
عنوان :
شرح كنزالحساب في خلاصه الحساب شيخ بهايي: همراه با فرهنگ اصطلاحات رياضي در قديم
شرح پديد آور :
اكبر زماني لنجاني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1401
مشخصات ظاهري :
[1]، 621 ص مصور
فروست :
ساير 07
يادداشت :
كتاب حاضر شرحي بر كتاب "كنزالحساب" تاليف فرهاد ميرزا است كه خود ترجمه ي كتاب "خلاصه الحساب" تاليف شيخ بهايي است
كتابنامه :
ص. [617] - 621؛ همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
فرهاد ميرزا قاجار، 1233-1305ق كنزالحساب نقد و تفسير , شيخ بهايي، محمد بن حسن، 953 - 1031ق خلاصة الحساب نقد و تفسير , رياضيات متون قديمي تا قرن 14 , Mathematics Early works to 20th century , هندسه متون قديمي تا قرن 14 , Geometry Early works to 20th century
شناسه هاي افزوده :
پ فرهاد ميرزا قاجار، 1233-1305ق كنزالحساب. شرح , پ شيخ بهايي، محمد بن حسن، 953 - 1031ق خلاصة الحساب. شرح
ردة اصلي :
510
شمارة كاتر :
ف634ك/ش‌‌ز
تاريخ :
1401
تاريخ ورود اطلاعات :
1402/12/08
شابك :
978-622-98456-6-0
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت