شماره ركورد :
155878
پديد آور :
هوك، جان
عنوان :
فيزيك حالت جامد
شرح پديد آور :
تاليف ح. آر. هوك، اچ. اي. هال
مترجم :
ترجمه هادي اكبرزاده، علي اكبر بابايي، مهدي صفا
ويرايش :
ويرايش 2
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1379
مشخصات ظاهري :
شانزده، 512 ص.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان؛ 58 , گروه علوم؛ 19
عنوان به زبان اصلي :
Solid state physics
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 503- 506
موضوع :
فيزيك حالت جامد
شناسه هاي افزوده :
پ هال، هنري ادگار 1928- , پ مترجم اكبرزاده، هادي 1330- , ع
ردة اصلي :
530
رده فرعي :
/41
شمارة كاتر :
ه854ف
تاريخ :
1379
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت