شماره ركورد :
155299
پديد آور :
جعفرپور چهارراهي، علي
تولد/وفات :
1370-
عنوان :
نمودارنامه ويروس شناسي
شرح پديد آور :
مولفان علي جعفرپورچهارراهي، فاطمه توانگر
ويرايش :
[ويراست2]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1398
مشخصات ظاهري :
178ص مصور، جدول، نمودار
يادداشت :
در ويراست قبلي مهدي نوروزي، علي جعفرپورچهارراهي، الهه حيدري مولف بوده اند
موضوع :
ويروس شناسي رئوس مطالب , Virology Outlines, syllabi, etc
شناسه هاي افزوده :
پ توانگر فاطمه
ردة اصلي :
576
رده فرعي :
/64
شمارة كاتر :
ج442ن
تاريخ :
1398
تاريخ ورود اطلاعات :
1402/08/02
شابك :
978-600-488-223-1
عناوين ديگر - جزئيات :
زبان :
فارسي
لينک به اين مدرک :

بازگشت