شماره ركورد :
154380
پديد آور :
نديري، محمد، 1353 -
عنوان :
درآمدي بر ساختارهاي نهادي و فرآيند توسعه
شرح پديد آور :
محمد نديري، مهدي پندار
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1394
مشخصات ظاهري :
226 ص.: مصور، جدول ، نمودار
كتابنامه :
كتابنامه:ص.207- 226.
موضوع :
نهادهاي اجتماعي , توسعه پايدار , رشد اقتصادي
شناسه هاي افزوده :
پ پندار مهدي
ردة اصلي :
306
شمارة كاتر :
ن372د
شابك :
978-600-7446-07-2
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت