شماره ركورد :
153064
پديد آور :
دوروي، كاترين
Author :
durvye, Catherine
عنوان :
دريچه اي به شناخت رمان
شرح پديد آور :
نوشته ي كاترين دوروي
مترجم :
محمد جواد شكريان زيني، ابراهيم سليمي كوچي، شيرين ايازي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1395
مشخصات ظاهري :
189ص.
عنوان به زبان اصلي :
a la decouverte du roman
موضوع :
داستان نويسي-- تاريخ , Fiction-- Authorship History , داستان هاي فرانسه-- تاريخ و نقد , French fiction-- History and criticism , داستان نويسي , Fiction-- Authorship
شناسه هاي افزوده :
پ مترجم شكريان زيني، محمدجواد 1344 - , پ مترجم سليمي كوچي، ابراهيم 1360 - , پ مترجم ايازي، شيرين 1360 - , ت جهاد دانشگاهي واحد اصفهان
ردة اصلي :
808
رده فرعي :
/3
شمارة كاتر :
د756د
تاريخ :
1395
شابك :
978-600-318-099-4
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت