شماره ركورد :
152453
پديد آور :
هويدي ، حسن
تولد/وفات :
1351 -
عنوان :
شناخت، پيشگيري و كنترل آلودگي هاي محيط زيست
شرح پديد آور :
مولف حسن هويدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
712ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت :
پشت جلد به انگليسي: Hassan Hoveidi. Identification, prevention and control of the environmental pollutions. , چاپ سوم : 1392
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
آلودگي , آلودگي-- كنترل , حفاظت محيط زيست
ردة اصلي :
628
شمارة كاتر :
ه897ش
شابك :
978-600-5621-35-8
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت