شماره ركورد :
152305
پديد آور :
سروش ، عبدالحميد
تولد/وفات :
1323-
عنوان :
مديريت زمان : راهنماي استفاده صحيح از وقت براي موفقيت بيشتر در كار و زندگي
شرح پديد آور :
نوشته عبدالحميد سروش
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1372
مشخصات ظاهري :
5 ، 154ص.
يادداشت :
پشت جلد به انگليسي : A. Sorush .Time management : How to achieve success at work and in life through
كتابنامه :
ص . 154 ؛ همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
وقت -- تنظيم
شناسه هاي افزوده :
راهنماي استفاده صحيح از وقت براي موفقيت بيشتر در كار و زندگي
ردة اصلي :
658
رده فرعي :
/4093
شمارة كاتر :
س498م
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت