شماره ركورد :
152292
پديد آور :
رضوي زاده ، مرجان
تولد/وفات :
1364 -
عنوان :
راهنماي انگليسي براي دانشجويان رشته هاي برق ، الكترونيك ، كنترل و مخابرات
شرح پديد آور :
تاليف مرجان رضوي زاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1391
مشخصات ظاهري :
192 ص.
عناوين ديگر :
انگليسي براي دانشجويان رشته هاي برق ، الكترونيك ، كنترل و مخابرات
يادداشت :
كتاب حاضر راهنماي كتاب" انگليسي براي دانشجويان رشته هاي برق ، الكترونيك ، كنترل و مخابرات " تاليف منوچهر حقاني است.
موضوع :
زبان انگليسي-- -- كتاب هاي قرائت مهندسي برق , زبان انگليسي-- كتاب هاي قرائت -- مخابرات , زبان انگليسي-- -- كتاب هاي قرائت -- الكترونيك , زبان انگليسي-- كتاب هاي درسي -- براي خارجيان فارسي , زبان انگليسي-- كتاب هاي قرائت (دانشگاهي)
شناسه هاي افزوده :
ع : انگليسي براي دانشجويان رشته هاي برق ، الكترونيك ، كنترل و مخابرات , پ حقاني،منوچهر،1319- .انگليسي براي دانشجويان رشته هاي برق ، الكترونيك ، كنترل و مخابرات
ردة اصلي :
428
رده فرعي :
/6402462
شمارة كاتر :
ر596ر
شابك :
978-600-5160-50-5
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت