شماره ركورد :
150854
پديد آور :
ناظمي اردكاني ،علي
تولد/وفات :
1367-
عنوان :
امر سياسي و فرونسيس ارسطويي
شرح پديد آور :
علي ناظمي اردكاني
ويرايشگر :
ويراستار علمي بيژن عبدالكريمي
غيره :
با مقدمه رضا داوري اردكاني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1401
مشخصات ظاهري :
123 ص. 14/5×21/5س م
كتابنامه :
ص. [121]- 123؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع :
ارسطو 384 - 322ق. م. -- اخلاق , Aristotle -- Ethics , ارسطو 384 - 322ق. م. -- ديدگاه هاي سياسي و اجتماعي , ‪Aristotle‪ --Political and social views , اخلاق و سياست , Political ethics
شناسه هاي افزوده :
پ مقدمه نويس داوري رضا 1312 - , پ ويراستار عبدالكريمي بيژن 1342 -
ردة اصلي :
172
رده فرعي :
/4
شمارة كاتر :
الف397ن
شابك :
978-622-7919-15-8
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت