شماره ركورد :
149971
پديد آور :
رستمي، علي
عنوان :
فيزيك الكترونيك
شرح پديد آور :
مولف علي رستمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1384
مشخصات ظاهري :
323 ص.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
انتشارات فروزش ؛ 361
عناوين ديگر :
پشت جلد به انگليسي: Ali Rostami. Solid State electronics
كتابنامه :
ص.323
موضوع :
نيمه هادي ها
ردة اصلي :
621
رده فرعي :
/38152
شمارة كاتر :
ر493ف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت