شماره ركورد :
149905
پديد آور :
رمضان نيا، مريم
تولد/وفات :
1353 -
عنوان :
زبان عمومي: مشترك كليه رشته ها
شرح پديد آور :
مريم رمضان نيا
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1395
مشخصات ظاهري :
404ص.
فروست :
مجموعه كتابهاي آمادگي كارشناسي ارشد ماهان
يادداشت :
چاپ دوم , روي جلد : شرح كامل درس براساس ...همراه با پاسخ تشريحي
موضوع :
زبان انگليسي , زبان انگليسي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) , آزمون دوره هاي تحصيلات تكميلي ايران
ردة اصلي :
428
رده فرعي :
/24
شمارة كاتر :
ر715ز
تاريخ :
1395
شابك :
978-600-389-449-5
عناوين ديگر - جزئيات :
زبان :
انگليسي - فارسي
لينک به اين مدرک :

بازگشت