شماره ركورد :
148546
پديد آور :
بنسون ، هريس
عنوان :
فيزيك پايه 1 (مكانيك ) (رشته هاي علوم پايه و مهندسي )
عنوان به زبان ديگر :
University physics.
شرح پديد آور :
هريس بنسون ,ترجمه و تدوين محمدرضا بهاري,ويراستار علمي محمدابراهيم ابوكاظمي ,
ويرايش :
ويراست 3.
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1387
مشخصات ظاهري :
سيزده ، 423ص
فروست :
دانشگاه پيام نورÝ 3741: . گروه فيزيك Ý 13/آ
عناوين ديگر :
, ,
يادداشت :
چاپ اول : 1387 (فيپا),چاپ ششم : اسفند 1391 , , , ,
مندرجات :
,
موضوع :
فيزيك -- آموزش برنامه اي,فيزيك -- مسائل ، تمرين ها و غيره (عالي )
شناسه هاي افزوده :
پ مترجم , پ ويراستار , ت دانشگاه پيام نور
ردة اصلي :
076/530
تاريخ ورود اطلاعات :
2008/09/27
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت