شماره ركورد :
148265
پديد آور :
هاليدي هاليدي ، ديويد ، ديويد ، ديويد
عنوان :
فيزيك
شرح پديد آور :
ديويد هاليدي، رابرت رس نيك ,
مترجم :
ترجمه نعمت الله گلستانيان ، محمود بهار.
اطلاعات نشر :
سال نشر :
، 1366-
مشخصات ظاهري :
4 ج .: مصور، جدول ، نمودار.
عناوين ديگر :
عنوان اصلي .Physics, 3rd ed: , ,
يادداشت :
, , ج .1( چاپ دوم :5731.)#,ج .1( چاپ ششم :0731.)#,ج .1( چاپ پانزدهم و شانزدهم :9731.),ج .1( چاپ هجدهم ، ب يس ت م ,ج .2( چ,ج .2(,ج .3,ج .2( چاپ دهم :083,ج .2( چاپ دوازدهم :1831.)#,ج .,ج . , ,
كتابنامه :
نمايه .
مندرجات :
,
موضوع :
فيزيك
شناسه هاي افزوده :
پ گلستانيان , پ گلستانيان , پ ، نعمت الله , پ ، نعمت الله , ع ، 1313- , ع ، 1329 , ع )3 چاپ ده
ردة اصلي :
530
رده فرعي :
1/
تاريخ ورود اطلاعات :
1392/12/17
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت