شماره ركورد :
147970
پديد آور :
معتقدي،محمد صادق
تولد/وفات :
1348
عنوان قراردادي :
رياضي 1
عنوان :
رياضي عمومي 1
شرح پديد آور :
محمد صادق معتقدي ,
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
700 ص .مصور،جدول ،نمودار
عناوين ديگر :
, ,
يادداشت :
, , , , كتاب حاضر قبلا توسط ناشران متفاوت منتشر شده است .
مندرجات :
,
موضوع :
رياضيات - راهنماي آزمونها(عالي ),رياضيات - آزمونها و تمرين ها(عالي )
شناسه هاي افزوده :
پ محمد صادق معتقدي , ع رياضي عمومي 1 =شامل تشريح كامل مطالب درسي به همراه حل مسايل متنوع , ع
ردة اصلي :
510
رده فرعي :
67/
تاريخ ورود اطلاعات :
1393/09/01
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت