شماره ركورد :
147621
پديد آور :
ذكائي ، عليرضا
عنوان :
جبر خطي
شرح پديد آور :
عليرضا ذكائي ,
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1377
مشخصات ظاهري :
ج ، 202ص
عناوين ديگر :
, ,
يادداشت :
, , , ,
كتابنامه :
كتابنامه : ص . 202
مندرجات :
,
موضوع :
جبر خطي
شناسه هاي افزوده :
پ نويسنده همكار طوراني ، محسن , ع
ردة اصلي :
512
رده فرعي :
5/
شمارة كاتر :
ج24ذ
تاريخ ورود اطلاعات :
1388/04/27
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت