شماره ركورد :
147123
پديد آور :
افتخاري، ايمان
تولد/وفات :
1349-
عنوان :
آموزش گام به گام زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك 6(پيشرفته ) )Visual Basic 6.0( بر اساس استاندارد مهارت آموزشي كار دانش 80/84 .- و 79
شرح پديد آور :
نوشته : ايمان افتخاري ,
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1384
مشخصات ظاهري :
299ص .: مصور، جدول ، نمودار
عناوين ديگر :
, پشت جلد به انگليسي Visual basic 6.0 : ,
يادداشت :
, , , ,
كتابنامه :
كتابنامه : ص . 299
مندرجات :
,
موضوع :
ويژوال بيسيك ( زبان برنامه نويسي كامپيوتر),برنامه نويسي تصويري
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
و331/
شمارة كاتر :
الف726آ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
بهاره سادات صاحبي
تاريخ ورود اطلاعات :
1392/11/12
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت