شماره ركورد :
146874
پديد آور :
سعادت ، سعيد
تولد/وفات :
1332-
عنوان :
ويندوز 98 (1): شاخه كاردانش استاندار مهارت رايانه كار درجه 2
شرح پديد آور :
,
گردآورنده :
مولفان سعيد سعادت ، افروز كاشف الحق
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
138ص .: مصور
فروست :
موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران Ý 3/006
عناوين ديگر :
, ,
يادداشت :
, , , ,
كتابنامه :
كتابنامه :ص . 137
مندرجات :
,
موضوع :
ويندوز 98 مايكروسافت ,سيستم هاي عامل (كامپيوتر)
شناسه هاي افزوده :
پ كاشف الحق ، افروز 1350 , ع
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
و9644/
شمارة كاتر :
س435و
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
بهاره سادات صاحبي
تاريخ ورود اطلاعات :
1392/10/16
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت