شماره ركورد :
146847
پديد آور :
خليق ، غلامرضا
تولد/وفات :
1347-
عنوان :
آموزش گام به گام و استاندارد Windows XP[ويندوز ايكس پي ]. مطابق با استاندار آموزشي فني و حرفه اي ...
شرح پديد آور :
,
گردآورنده :
غلامرضا خليق
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1381
مشخصات ظاهري :
336ص .: مصور
عناوين ديگر :
, ,
يادداشت :
, , , ,
مندرجات :
,
موضوع :
ويندوز ايكس . پي . مايكروسافت ,سيستمهاي عامل ( كامپيوتر)
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
96744/
شمارة كاتر :
خ397آ
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
بهاره سادات صاحبي
تاريخ ورود اطلاعات :
91/01/ 68
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت