شماره ركورد :
146663
پديد آور :
ويلتون ، ريچارد
تولد/وفات :
1935-
عنوان :
كتاب آموزشي برنامه نويسي سيستمهاي ويدئويي
عنوان به زبان ديگر :
Programmersʹ guide to pc Video systems
شرح پديد آور :
ويلتون ، ريچارد ,
مترجم :
مترجم رضا خوش كيش
گردآورنده :
]نويسنده ريچارد ويلتون [
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1375
مشخصات ظاهري :
416ص .: مصور، جدول ، نمودار
عناوين ديگر :
, ,
يادداشت :
, , , ,
مندرجات :
,
موضوع :
ويدئويي برهم كنشي ,گرافيك كامپيوتري,برنامه نويسي تصويري
شناسه هاي افزوده :
پ مترجم خوش كيش ، رضا , ع
ردة اصلي :
006
رده فرعي :
7/
شمارة كاتر :
و339ك
تاريخ :
1375
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
بهاره سادات صاحبي
تاريخ ورود اطلاعات :
1392/10/14
رده فرعي Dewey :
1375
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت