شماره ركورد :
146483
پديد آور :
واكر، جورج
عنوان :
جبر پايه
عنوان به زبان ديگر :
The Tutorial Algebra
شرح پديد آور :
واكر، جورج ,
مترجم :
ترجمه جليل الله قراگزلو
ويرايشگر :
ويراستار مهران اخباريفر
گردآورنده :
تاليف جورج واكر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
516ص
عناوين ديگر :
, ,
يادداشت :
چاپ ديگر اين كتاب در سال 1370 در 491 ص توسط انتشارت فاطمي منتشر گرديده است , , , ,
مندرجات :
,
موضوع :
جبر
شناسه هاي افزوده :
پ مترجم قراگزلو، جليل الله , ع
ردة اصلي :
512
شمارة كاتر :
و332ج
تاريخ :
1373
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
بهاره سادات صاحبي
تاريخ ورود اطلاعات :
1392/09/17
رده فرعي Dewey :
1373
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت