شماره ركورد :
146464
پديد آور :
وهر، منتزر راسل
عنوان :
فيزيك اتم
عنوان به زبان ديگر :
Physics of the Atom
شرح پديد آور :
وهر، منتزر راسل ,
مترجم :
ترجمه علي پذيرنده ، محمد رضا حميديان
گردآورنده :
تاليف راسل وهر، جيمز ريچاردز
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1357
مشخصات ظاهري :
دوازده ، 584ص .: مصور، جدول ، نمودار
فروست :
انتشارات دانشگاه تهران Ý 5761
عناوين ديگر :
, ,
يادداشت :
, , , ,
كتابنامه :
كتابنامه
مندرجات :
,
موضوع :
فيزيك هسته اي,ماده - خواص ,مكانيك موجي
شناسه هاي افزوده :
پ نويسنده همكار ريچاردز، جيمز اوستين 1916- , پ مترجم پذيرنده ، علي , پ مترجم حميديان ، محمد رضا , ع
ردة اصلي :
539
رده فرعي :
7/
شمارة كاتر :
و138ف
تاريخ :
1357
تاريخ ورود اطلاعات :
1392/06/04
رده فرعي Dewey :
1357
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت