شماره ركورد :
146284
پديد آور :
نيكوكار، مسعود
عنوان :
آمار و احتمالات كاربردي
شرح پديد آور :
مسعود نيكوكار ,
گردآورنده :
مسعود نيكوكار، بهمن عربزاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
608ص .: مصور، جدول ، نمودار
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي Applied probability & statistics : , ,
يادداشت :
چاپ اول : نور، 1369 , , , ,
مندرجات :
,
موضوع :
آمار رياضي ,احتمالات
شناسه هاي افزوده :
پ نيكوكار، مسعود , ع
ردة اصلي :
519
رده فرعي :
2/
شمارة كاتر :
ع615آ
تاريخ :
1373
تاريخ ورود اطلاعات :
1392/06/18
رده فرعي Dewey :
1373
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت