شماره ركورد :
146170
پديد آور :
سعادت ، سعيد
عنوان :
آموزش سريع ويندوز Windows
شرح پديد آور :
سعادت ، سعيد ,
گردآورنده :
تاليف و ترجمه سعيد سعادت
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1373
مشخصات ظاهري :
114ص .: مصور
عناوين ديگر :
عنواني ديگر: آموزش سريع ويندوز 1.3 , ,
يادداشت :
اين كتاب با استفاده از كتاب A quick course in windows: version 3 تاليف شده است , , , ,
مندرجات :
,
موضوع :
ويندوز مايكروسافت ( برنامه كامپيوتر)
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
9644/
شمارة كاتر :
س435آ
تاريخ :
1373
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
بهاره سادات صاحبي
تاريخ ورود اطلاعات :
1392/11/23
رده فرعي Dewey :
1373
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت