شماره ركورد :
145807
پديد آور :
نفيسي شادي
تولد/وفات :
1344 -
عنوان :
تاريخ استشراق و سير تحول مطالعات قرآني در غرب
شرح پديد آور :
شادي نفيسي
ويرايشگر :
ويراستار سعيدرضا علي عسگري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1399
مشخصات ظاهري :
[چهارده] ، 218 ص مصور، جدول
فروست :
درسنامه دانشگاهي علوم قرآن و حديث ؛ 300. , پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ؛ 498.
يادداشت :
پشت جلد به انگليسي: Shadi Nafisi. History of orientalism and review of the evolution of...
كتابنامه :
ص. [207] - 215؛ همچنين به صورت زيرنويس. 4
موضوع :
خاورشناسان ديدگاه درباره قرآن , Middle East specialists Views on the Qurʹan , خاورشناسي , *Oriental studies
ردة اصلي :
950
رده فرعي :
/0922
شمارة كاتر :
ن563ت
شابك :
978-600-298-274-2
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت