شماره ركورد :
145286
پديد آور :
نظامي ، الياس بن يوسف
تولد/وفات :
530؟ - 614؟ق
عنوان قراردادي :
خمسه
عنوان :
خمسه نظامي بر اساس متن علمي - انتقادي آكادمي علوم شوروي
شرح پديد آور :
زيرنظر ي . ا. برتلس
مترجم :
آكادمي علوم شوروي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1380
مشخصات ظاهري :
5 ج.
مندرجات :
ج . 1. مخزن الاسرار.- ج . 2. خسرو و شيرين .- ج . 3. ليلي و مجنون .- ج . 4. هفت پيكر .- ج.5. اسكندرنامه (شرف نامه - اقبال نامه)
موضوع :
شعر فارسي -- قرن 6ق.
شناسه هاي افزوده :
پ برتلس ، آندري يوگنيويچ Bertels , Andrei Evgenevich ، 1926 - م , ت فرهنگستان علوم جمهوري آذربايجان(باكو)
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/23
شمارة كاتر :
ن489خ
تاريخ :
1380
شابك :
964-311-357-4
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت