شماره ركورد :
145265
پديد آور :
سنمار، رامين
تولد/وفات :
، 1368 -
عنوان :
جرايم مالي الكترونيكي
شرح پديد آور :
تاليف رامين سنمار
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1396
مشخصات ظاهري :
206 ص.: مصور، نمودار
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 204 - 206
موضوع :
بازرگاني الكترونيكي , Electronic commerce , بازرگاني الكترونيكي -- قوانين و مقررات -- ايران , Electronic commerce -- Law and legislation -- Iran
ردة اصلي :
658
رده فرعي :
/872
شمارة كاتر :
س781ج
شابك :
978-600-136-363-4
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت