شماره ركورد :
14494
پديد آور :
راسل، برتراند، ‫1872 - 1970 م.
عنوان :
زندگي و آثار راسل
شرح پديد آور :
زيرنظر مصطفي رحيمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
[بي تا]
مشخصات ظاهري :
48 ص.
فروست :
مجموعه نوآوران بزرگ
موضوع :
راسل، برتراند، ‫1872 - 1970 م.‬ -- ‫نقد و تفسير
شناسه هاي افزوده :
پ رحيمي، مصطفي , ع
ردة اصلي :
192
شمارة كاتر :
ر211ز
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
مب^d// , mokhtarian^d2003/07/07 07:34:06
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت