شماره ركورد :
144586
پديد آور :
صالحي اميري، سيدرضا
تولد/وفات :
، 1340 -
عنوان :
مجموعه مقالات كنكاشي در هويت ايراني
شرح پديد آور :
نويسنده رضا صالحي اميري
مترجم :
به كوشش ابراهيم حاجياني
غيره :
[به سفارش ] مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، پژوهشكده تحقيقات استراتژيك ] گروه پژوهشي فرهنگي و اجتماعي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
355ص.: مصور،جدول، نمودار ؛ 21x14/5 س.م
موضوع :
ويژگي هاي ملي ايراني , ايرانيان -- هويت نژادي , فرهنگ ايراني
شناسه هاي افزوده :
پ حاجياني ، ابراهيم ، 1346- , ت مجمع تشخيص مصلحت نظام . مركز تحقيقات استراتژيك , ت مجمع تشخيص مصلحت نظام . مركز تحقيقات استراتژيك . پژوهشكده تحقيقات استراتژيك . گروه پژوهشي فرهنگي و اجتماعي
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/0044
شمارة كاتر :
ص311م
تاريخ :
1389
شابك :
978-600-5247-61-9
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت