شماره ركورد :
143704
پديد آور :
نيلي پور، رضا
تولد/وفات :
، 1320 -
عنوان :
زبان شناسي شناختي دومين انقلاب معرفت شناختي در زبان شناسي
شرح پديد آور :
رضا نيلي پور
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1396
مشخصات ظاهري :
176ص. ؛ 21/5×14/5س م
فروست :
زبان و ادبيات ؛64
يادداشت :
چاپ دوم
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
زبان -- فلسفه , زبان شناسي
ردة اصلي :
401
شمارة كاتر :
ن984ز
شابك :
978-964-363-946-4
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت