شماره ركورد :
142881
پديد آور :
مك گوئيگان ، جيم
Author :
McGuigan , Jim
تولد/وفات :
۱۹۵۲ - م
عنوان :
تحليل فرهنگي
شرح پديد آور :
جيم مگ گوئيگان
مترجم :
مترجم سجاد عليزاده
ويرايشگر :
ويراستار عبدالرحمان سرلگ
اطلاعات نشر :
سال نشر :
۱۳۹۷
مشخصات ظاهري :
[۴] ، ۳۸۶ ص. ؛ ۱۴×۲۱س م.
فروست :
فرهنگ و جامعه
يادداشت :
عنوان اصلي: Cultural analysis,2010.‎
كتابنامه :
ص. [۳۵۱] - ۳۷۳
موضوع :
فرهنگ , Culture , تمدن , Civilization , تاريخ اجتماعي , Social history
شناسه هاي افزوده :
پ ، مترجم عليزاده ، سجاد ، ۱۳۶۴ - , ت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
ردة اصلي :
306
شمارة كاتر :
م739ت
تاريخ :
1397
شابك :
978--600-452-135-2
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت