شماره ركورد :
142847
پديد آور :
اشليشت هرله، ديتريش
Author :
Schlichthärle, Dietrich
تولد/وفات :
، ۱۹۴۹- م.
عنوان :
فيلترهاي ديجيتال: اصول و طراحي
شرح پديد آور :
تاليف ديتريك اشليك تارل
مترجم :
مترجمين احسان صابري راد، شادي منفردي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
۱۳۹۸
مشخصات ظاهري :
۵۰۶ص : مصور، نمودار
عنوان به زبان اصلي :
Digital filters :basics and design, ۲nd ed, c۲۰۱۱
كتابنامه :
: ص. [۵۰۳]- ۵۰۶
موضوع :
پردازش سيگنال ها -- رياضيات , Signal processing -- Mathematics , صافي هاي رقمي (رياضيات) , Digital filters (Mathematics)
شناسه هاي افزوده :
پ ، مترجم صابري راد، احسان ، ۱۳۶۰- , پ ، مترجم منفردي، شادي ، ۱۳۶۴-
ردة اصلي :
621
رده فرعي :
/382
شمارة كاتر :
الف561ف
تاريخ :
1398
شابك :
978-600-120-435-7
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت