شماره ركورد :
142831
پديد آور :
ناظمي ، ميثم
تولد/وفات :
، ۱۳۶۵ -
عنوان :
مرجع آموزش Fortii web (NSE6) & Forti Analyzer (NSE5) همراه سناريوها و مثال هاي متنوع
شرح پديد آور :
مولف ميثم ناظمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
۱۳۹۷
مشخصات ظاهري :
۷۱۲ ص. : مصور، جدول، نمودار.
كتابنامه :
ص. ۷۰۹-۷۱۰
موضوع :
شبكه هاي كامپيوتري -- تدابير ايمني , Computer networks -- Security measures , شبكه هاي كامپيوتري -- كنترل دستيابي , Computer networks -- Access control , كامپيوترها -- ايمني اطلاعات , Computer security , شركت هاي اقتصادي -- شبكه هاي كامپيوتري -- تدابير ايمني , Business enterprises -- Computer networks -- Security measures , شبكه هاي كامپيوتري -- تدابير ايمني -- نرم افزار , Computer networks -- Security measures -- Software
ردة اصلي :
005
رده فرعي :
/8
شمارة كاتر :
ن194م‌ر
شابك :
978-600-473-125-6
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت