شماره ركورد :
141824
پديد آور :
مدرسي، فاطمه
تولد/وفات :
، ۱۳۳۵-
عنوان :
افسانه نيك جستارهايي در باب شاهنامه و آثار سهروردي و اسطوره و ....
شرح پديد آور :
فاطمه مدرسي
ويرايشگر :
ويراستار هيرو عيسوي، سميرا سهرابي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهري :
۵۲۵ ص.
عنوان به زبان اصلي :
پشت جلد به انگليسي: Fatemeh Modarresi. Nice legend: queries about Shahnameh, Suhrawardiʹs works, myth, ect
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
فردوسي، ابوالقاسم، ۲۹ - ۴۱۶؟ ق. شاهنامه -- اساطير , Ferdowsi, Abolqasem. Shahnameh -- Mythology , اساطير ايراني در ادبيات , Mythology, Iranian, in literature , اساطير در ادبيات , Mythology in literature
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/21
شمارة كاتر :
ف473ش/ش‌م
شابك :
978-600-8890-36-2
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت