شماره ركورد :
141344
پديد آور :
مقصودي، ماهرخ
تولد/وفات :
، ۱۳۳۳ -
عنوان :
كنكور كارشناسي ارشد زبان تخصصي انگليس درس و سوالات كنكور كارشناسي ارشد با پاسخ به همراه واژه نامه انگليسي به فارسي
شرح پديد آور :
مولف ماهرخ مقصودي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
۱۳۸۹
مشخصات ظاهري :
۴۷۸ص.: مصور، نمودار
فروست :
سري كتاب هاي آمادگي براي كنكور كارشناسي ارشد راهيان ارشد
عناوين ديگر :
عنوان عطف: كنكور كارشناسي ارشد زبان تخصصي برق
يادداشت :
چاپ ششم , فارسي- انگليسي
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
زبان انگليسي -- راهنماي آموزشي (عالي) , زبان انگليسي -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) , مهندسي برق -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) , مهندسي برق -- راهنماي آموزشي (عالي)
شناسه هاي افزوده :
ع: كنكور كارشناسي ارشد زبان تخصصي برق
ردة اصلي :
428فا
رده فرعي :
/24024621
شمارة كاتر :
م727ز
تاريخ :
1389
شابك :
978-964-501-448-6
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت